rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Gruźlica plucze stanowiska anatomiczno-patologicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego gruźlica płuc stara jest gruźlicą płuc włóknistą, zwłókniała tkanką bliznowata może jednak zawierać jamy i ogniska serowate. Gruźlica płuc stara objawia się dusznością, chudnieniem, dość częstym krwiopluciem, przeważnie nieznacznym. Kaszel bywa często nieduży, w plwocinie zwykle są prątki gruźlicy, niekiedy liczne, ogólna ciepłota ciała przeważnie bywa prawidłowa; poty nocne i inne objawy toksyczne bywają rzadko. Objawy opukowe i osłuchowe w zakresie klatki piersiowej są bardzo często niewyraźne wskutek równoczesnej rozedmy płuc. Tętno bywa zwykle przyśpieszone, ciśnienie tętnicze obniżone. Przebieg gruźlicy płuc starej jest zazwyczaj łagodny, przewlekły, nieraz bez większych dolegliwości. Od czasu do czasu mogą z zserowaciałych ognisk nastawać wysiewy, a wtenczas łagodny na ogół przebieg zaostrza się: pojawia się gorączka, kaszel zwiększa się, miejscowo stwierdza się objawy nieżytowe. Rzadziej zaostrzenie ma przebieg burzliwy i szybko wiedzie do śmierci. W innych znowu przypadkach zaostrzenie cofa się i chory z czasem umiera wśród niewydolności krążenia, wywołanej postępującą rozedmą płuc, lub wskutek powikłania przypadkowego. Rzadziej spotyka się tak zwaną gruźlicę płucną starczą (phthisis puimonum senilis). Jest to gruźlica płuc, na którą chory zapada dopiero około 50 roku życia, będąc przedtem wolny od tej choroby. Postać ta przypomina objawami i przebiegiem suchoty płuc dorosłych, nie miewa jednak zazwyczaj skłonności do włóknienia. Objawy ze strony płuc są bardzo często zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Toteż gruźlicę – nieraz przeocza się, zwłaszcza w okresie, gdy wskutek osłabienia prawej komory serca dołączy się przekrwienie bierne w małym krążeniu. Dla uniknięcia przeoczenia gruźlicy należy w tych przypadkach badać płuca radiologicznie, nadto plwocinę co do prątków gruźlicy. Jednorazowe poszukiwanie prątków nie zawsze rozstrzyga, ponieważ obfita plwocina tych chorych często zawiera niewiele prątków. Rokowanie w starczych suchotach płuc jest mniej pomyślne niż w starej gruźlicy płuc. W leczeniu w przypadkach starej gruźlicy płuc oraz starczych suchot płucnych należy unikać wszelkich zabiegów czynnych i ograniczać się do leczenia higieniczno-dietetycznego i objawowego. Ponieważ gruźlicę płuc starczą nieraz wyzwala cukrzyca, gdy się jej zaniedba, przeto w celu zapobiegawczym należy ją starannie leczyć. [hasła pokrewne: furosemidum polpharma 40 mg, olx jaworzno praca, nzoz kraków ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica plucze stanowiska anatomiczno-patologicznego”

 1. Blanka Says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 2. Ryszard Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia dziecięca warszawa[...]

 3. Gabriel Says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 4. Hyper Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spalanie tłuszczu[...]

 5. Riff Raff Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 6. Fast Draw Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarz medycyny estetycznej[...]

 7. Commando Says:

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: furosemidum polpharma 40 mg nzoz kraków olx jaworzno praca