rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Na odwrót świeże zakażenie kiłowe dołączające się do istniejącej gruźlicy płuc przeważnie wybitnie pogarsza jej przebieg. Również gruźlica płuc dołączająca się do niedawno nabytej kiły rokuje· w większości przypadków niepomyślnie. Ujemny wpływ zakażenia kiłowego na gruźlicę płuc w obu przypadkach da się przeważnie usunąć przez. zastosowanie energicznego leczenia przeciwkiłowego. U chorych skłonnych do częstego krwioplucia nowarsenobenzolu unika się, a już stanowczo nie należy stosować leczenia przetworami arsenowymi w przypadkach podejrzanych o niewydolność wątroby. Leczenie przetworami. jodu w skojarzeniach kiły z gruźlicą płuc jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do energicznego leczenia kiły świeżej, leczenie przeciwkiłowe w przypadkach gruźlicy płuc u chorych z trzeciorzędną kiłą powinno być łagodne. Tutaj prócz penicylyny stosuje się zazwyczaj małe dawki przetworów bizmutu lub rtęci. Stan serca i narządu krążenia w ogóle wymaga często stosowania leków sercowych i naczyniowych.
Stosunkowo rzadko, chociaż w okresie powojennym częściej niż dawniej, gruźlica płuc kojarzy się.ze zgorzelą płuc. Obydwie sprawy rozwijają się w większości przypadków równocześnie, tak iż nie podobna orzec, która z nich jest pierwotna. Obydwie wywierają wzajemnie na siebie wpływ wybitnie ujemny: odnosi: się wrażenie, że chory ginie i na suchoty płuc, i na zgorzel płuc. Prócz tego skojarzenia, spostrzega się jeszcze dwa typy. Mianowicie w jednych przypadkach gruźlica płuc dołącza się do istniejącej już zgorzeli płuc o przebiegu przewlekłym, natomiast w innych przypadkach stosunek jest wręcz odwrotny. Dołączając się do zgorzeli płuc, gruźlica płuc może zupełnie przeobrażać dotychczasowy obraz kliniczny, bez względu na to, czy gruźlica. objawi się w postaci pospolitych suchot płuc, czy wtórnych suchot płuc, gruźlicy płuc włóknistej, gruźlicy płuc prosówkowej itd. Stan ogólny chorego z chwilą dołączenia się gruźlicy płuc wybitnie się pogarsza i chory ginie zwykle szybko wśród objawów gruźlicy płuc. Możliwość powikłania cuchnących ropni płuc gruźlicą płuc, nakazuje częstego poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie w przypadkach takich ropni. Dołączenie się zgorzeli płuc do gruźlicy płuc spostrzegła już Laeivnec Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tkanka gruźlicza, zwłaszcza serowaciejąca, nie jest dobrym podłożem dla beztlenowców. Zgorzel płuc spostrzega się najczęściej w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej i w suchotach płuc rozpadowo-włóknistych. W jednych przypadkach zgorzel płuc bywa nieznaczna i przemijająca. Dołączenie się zgorzeli płuc objawia się wtedy klinicznie jedynie tym, że plwocina przez jakiś czas lekko cuchnie a poza tym przebieg choroby nie zmienia się, chory pozostaje nadal przede wszystkim chorym na gruźlicę płuc i może długi czas odpluwać od czasu do czasu cuchnącą plwocinę bez wyraźnych zmian stanu ogólnego i płuc. Najczęściej jednak zgorzel płuc dołączająca się do gruźlicy płuc szerzy się szybko, przebiegając jako zgorzel ostra lub podostra, i wiedzie do śmierci w kilka tygodni. W tych przypadkach chorzy wykrztuszają bardzo obfitą cuchnącą plwocinę, w której wykrywa się coraz rzadziej i, coraz trudniej prątki gruźlicy, Jeżeli chory zgłasza się do lekarza dopiero w tym okresie, to gruźlicę płuc można często przeoczyć. [więcej w: gemfibrozyl, zoz ursynów, laserowe usuwanie przebarwień ]

Tags: , ,

No Responses to “GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC”

 1. Alpha Says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 2. Kornel Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rtg zębów[...]

 3. Konstanty Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 4. Airport Hobo Says:

  Article marked with the noticed of: psycholog lublin[...]

 5. Marcin Says:

  Konieczne jest branie leków

Powiązane tematy z artykułem: gemfibrozyl laserowe usuwanie przebarwień zoz ursynów