rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W końcowych wielowariantowych modelach SNP skorygowany współczynnik ryzyka dla inwazyjnej aspergilozy z genotypem dawcy + 281GG lub genotypem dawcy + 1449GG wynosił 2,92 (przedział ufności 95% [CI], 1,69 do 5,05; P <0,001), a współczynnik ryzyka z genotyp dawcy + 734AA wynosił 2,62 (95% CI, 1,52 do 4,54; P <0,001) (tabela 2). W ostatecznym modelu haplotypu współczynnik ryzyka dla inwazyjnej aspergilozy z przewodzeniem h2 / h2 wynosił 3,08 (95% CI, 1,47 do 6,44; P = 0,003). Szacunki ryzyka były podobne, gdy wykluczono pacjentów z możliwą (w przeciwieństwie do prawdopodobnej lub sprawdzonej ) aspergilozą i gdy włączono pacjentów z inwazyjną chorobą grzybów inną niż inwazyjna aspergiloza (ryc. S4 w Dodatkowym dodatku). Charakterystyka pacjentów w badaniu kontrolnym potwierdzającym przypadek była podobna do charakterystyki pacjentów w badaniu początkowym (tabela S1 w dodatkowym dodatku), ale badanie potwierdzające obejmowało biorców przeszczepów od pokrewnych dawców i biorców przeszczepów od niepowiązanych dawców . Częstotliwości haplotypów w populacjach potwierdzających były podobne do częstości występowania w populacji odkrycia (Tabela Znaczące powiązanie haplotypu dawcy h2 / h2 z dawcą i ryzykiem inwazyjnej aspergilozy w badaniu odkrycia (zubożone w T-dur przeszczepy i brak GVHD i jego profilaktyka) obserwowano również w badaniu potwierdzającym (przeszczepione limfocyty T i obecność GVHD i zastosowanie profilaktyki) (skorygowany iloraz szans, 2,78; 95% CI, 1,22 do 8,93; P = 0,03) (tabela 2), ale nie w drugim, niezależnym badaniu potwierdzającym obejmującym kohortę pacjentów z długotrwałą neutropenią, u których nie wystąpiła przeszedł HSCT (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Ryzyko inwazyjnej postaci Aspergillosis według Haplotypu Dawcy i statusu HLA-Matching
Biorąc pod uwagę, że haplotypy donorowe PTX3 i profil HLA są predransplantacyjnymi predyktorami ryzyka inwazyjnej aspergilozy, podzieliliśmy pacjentów w kohorcie wykrywania według rodzaju dawcy (odpowiadający HLA spokrewniony dawca w porównaniu z niedoborem pokrewnego dawcy) i haplotypu (h2 / h2 vs. h1 / h1 lub h1 / h2). Wśród biorców przeszczepów, których dawcy mieli haplotyp h1 / h1 lub h1 / h2, skumulowana częstość inwazyjnej aspergilozy wzrosła z 8% wśród biorców z dobranymi pokrewnymi dawcami do 19% wśród osób z niedopasowanymi spokrewnionymi dawcami (P = 0,02) (Figura 1D) . Jednak w obecności haplotypu h2 / h2 ryzyko wzrastało dalej, od 30% wśród biorców z dopasowanymi pokrewnymi dawcami (P = 0,005 dla porównania z hll / hl lub hl / h2 powiązanych dawców) do 41% wśród tych z niedopasowanymi spokrewnionymi dawcami (P <0,001 dla porównania z dobranymi dawcami powiązanymi h1 / h1 lub h1 / h2) [podobne: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, praca łuków olx, sennik ruszające się zęby ]

Tags: , ,

No Responses to “Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 5”

 1. Nacho Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 2. Karina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kamica żłóciowa[...]

 3. Piotr Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 4. Marika Says:

  [..] Cytowany fragment: odtrucie po alkoholu[...]

 5. Nataniel Says:

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa praca łuków olx sennik ruszające się zęby