rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wynik ten był podobny na wszystkich poziomach złożoności angiograficznej (zgodnie z wynikiem SYNTAX13), frakcji wyrzutowej i funkcji nerek. Nasze wyniki są zgodne z doniesieniami z innych mniejszych lub retrospektywnych badań rewaskularyzacji u pacjentów z cukrzycą. Znaczącą przewagę CABG nad plastyką balonową odnotowano w połowie lat 90. w retrospektywnej analizie badania BARI.14. Badanie to doprowadziło do alarmu NHLBI zalecającego, aby pacjenci z cukrzycą i chorobą wielonaczyniową byli poddawani CABG jako preferowanemu trybowi rewaskularyzacji.15 Praktyka kliniczna nie zmieniła się jednak znacząco na podstawie wpisu lub kolejnej publikacji próbnej.
Od tego czasu w innych badaniach, w tym w badaniu ARTS (ang. Arterial Revascularization Therapies Study) (kontrola historyczna), 16 badaniach CARDia (niedostatecznie randomizowane badanie) i SYNTAX (analiza podgrup), zgłaszano nadmiar ciężkich zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego i mózgowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycę, której przypisano poddanie PCI, a nie CABG, chociaż różnice zaobserwowane w tych badaniach wynikały głównie z wyższego odsetka rewaskularyzacji u pacjentów poddawanych PCI. W przeciwieństwie do tego, w naszym badaniu stwierdziliśmy, że korzyści wynikające z CABG wynikają ze zmniejszenia częstości zawału serca i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Nasza definicja zawału mięśnia sercowego jest zgodna z niedawnym konsensusem American College of Cardiology i American Heart Association w odniesieniu do spontanicznego zawału mięśnia sercowego. Jednak zastosowaliśmy jeszcze ostrzejsze kryteria definicji zawału mięśnia sercowego w przebiegu okołozabiegowym. Obserwacja, że CABG było związane z wyższym wskaźnikiem udaru, zaobserwowano praktycznie w każdym badaniu porównawczym dwóch strategii leczenia, a także w ostatniej metodzie. -analiza.18
Nasze badanie ma kilka mocnych stron. Skupiliśmy się wyłącznie na pacjentach z cukrzycą w jednym, dobrze napędzanym, randomizowanym badaniu, w którym zapisaliśmy pacjentów wysokiego ryzyka z dobrym rozkładem wyników SYNTAX i obserwowaliśmy tych pacjentów w klinicznych zdarzeniach sercowo-naczyniowych przez medianę 3,8 roku. Zgodnie z próbą BARI 2 Diabetes (BARI-2D), w trakcie obserwacji zalecono optymalną terapię medyczną.19
Kompleksowa metaanaliza badań przeprowadzonych przed wprowadzeniem stentów uwalniających leki wykazała nadmierną śmiertelność po PCI, w porównaniu z CABG, u pacjentów z cukrzycą.20 Chociaż nasze badanie nie było w stanie wykryć różnicy w ogólnej śmiertelności, zaobserwowali istotnie (P = 0,049) większą częstość w grupie leczonej PCI. Było to również obserwowane w niewielkiej analizie podgrup w badaniu BARI, a inne tendencje sugerowały podobny trend w kierunku wyższej śmiertelności.
[patrz też: wstyd przed dentystą, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków, zoz ursynów ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 8”

 1. Dr. Cocktail Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: metanabol[...]

 2. Dorota Says:

  Medycyna sryna…

 3. Tough Nut Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog Warszawa Żoliborz[...]

 4. Glyph Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków wstyd przed dentystą zoz ursynów