rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Różnicę tę przypisano głównie przewadze powtórnej rewaskularyzacji o rok w grupie PCI, w porównaniu z grupą CABG, z częstością powtórzeń u 12,6% i 4,8% pacjentów w obu grupach (współczynnik ryzyka 2,74; 95% CI, 1,91 do 3,89, P <0,001) (ryc. 2D w dodatkowym dodatku). Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup
Rycina 2. Rycina 2. Pierwotny wynik kompozytowy, według podgrupy. Analizy podgrup przeprowadzono z zastosowaniem regresji proporcjonalnych hazardów Coxa. Pokazano pięcioletnie wyniki zdarzeń związanych ze śmiercią, zawałem mięśnia sercowego lub udarem. LAD oznacza lewą przednią tętnicę zstępującą i lewostronną frakcję wyrzutową lewej komory.
Większa korzyść z CABG w porównaniu z PCI była stała we wszystkich wcześniej zdefiniowanych podgrupach (ryc. 2). Analiza według kategorii wyniku SYNTAX nie wykazała istotnej interakcji między podgrupami (P = 0,58). Po 5 latach bezwzględna różnica w częstości pierwotnego wyniku w grupie PCI w porównaniu z grupą CABG była podobna w trzech podgrupach SYNTAX (6 punktów procentowych w przypadku niskiego wyniku w skali SYNTAX, 10 punktów procentowych w przypadku wyniku pośredniego). i 8 punktów procentowych za wysoki wynik). Współczynniki zagrożenia dla grupy PCI, w porównaniu z grupą CABG, według podgrupy SYNTAX wynosiły odpowiednio 1,14, 1,46 i 1,46. Podobnie, w przypadku częstości występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych po roku, nie zaobserwowano różnicy w skuteczności leczenia w zależności od wyniku klasyfikacji SYNTAX (p = 0,28 w przypadku interakcji).
Przeprowadziliśmy wstępną analizę wyników PCI w porównaniu z CABG, wykorzystując dane dla pacjentów, u których stosowano wyłącznie stenty uwalniające paklitaksel (394 pacjentów) i u których stosowano tylko stenty uwalniające sirolimus (469 pacjentów) w porównaniu z 898 pacjentów poddanych CABG. W tych dwóch analizach bezwzględne różnice między grupami po 5 latach były niemal identyczne: 6,5 punktu procentowego dla stentów uwalniających paklitaksel i 6,7 punktu procentowego dla stentów uwalniających sirolimus.
Bezpieczeństwo
Poważne krwawienie wystąpiło w ciągu 30 dni po rewaskularyzacji indeksu u 23 pacjentów w grupie PCI i 34 pacjentów w grupie CABG (p = 0,13). Ostra niewydolność nerek wymagająca hemodializy w ciągu 30 dni po rewaskularyzacji indeksu obserwowano u pacjenta w grupie PCI i 8 pacjentów w grupie CABG (p = 0,02).
Dyskusja
W tym badaniu porównaliśmy strategie rewaskularyzacji u pacjentów z cukrzycą i wielonaczyniową (głównie trójnaczyniową) chorobą wieńcową i stwierdziliśmy, że pacjenci, u których wykonano CABG, mieli znacząco niższe wskaźniki pierwotnego wyniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu niż osoby przechodzące PCI ze stentem uwalniającym lek
[hasła pokrewne: oblicz obwód sześciokąta foremnego przedstawionego na rysunku obok, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków, konflikt udowo panewkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 7”

 1. Malwina Says:

  Przerazajace to…

 2. Olivia Says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta warszawa żoliborz[...]

 3. Midnight Rambler Says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

 4. Bearded Angler Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do okulista[...]

 5. Olivia Says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

 6. Maksymilian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: bezpieczne modelowanie ust[...]

 7. Grave Digger Says:

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

Powiązane tematy z artykułem: konflikt udowo panewkowy oblicz obwód sześciokąta foremnego przedstawionego na rysunku obok przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków