rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zalecono stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej z aspiryną i klopidogrelem (również bezpłatnie) przez co najmniej 12 miesięcy po implantacji stentu. W przypadku operacji CABG zachęcono do rewaskularyzacji tętnic. Zalecono stosowanie poniższych celów opartych na wytycznych w celu obniżenia medycznych czynników ryzyka: cholesterolu o niskiej gęstości lipoproteiny, poniżej 70 mg na decylitr; ciśnienie krwi niższe niż 130/80 mm Hg; i hemoglobiny glikowanej, mniej niż 7%. Regularna komunikacja z lekarzami prowadzącymi w zakresie kontroli czynników ryzyka była utrzymywana przez cały czas trwania badania. Wyniki testów
Pierwszorzędowym rezultatem był zgon z dowolnej przyczyny, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego i udar niezakończony zgonem. W ciągu pierwszych 30 dni po pierwotnej lub każdej powtórnej rewaskularyzacji zawał serca został zdefiniowany jako obecność nowych fal Q w 2 lub więcej przylegających odprowadzeniach w elektrokardiografii, w porównaniu do linii podstawowej. Po pierwszych 30 dniach od zabiegu rewaskularyzacji zawał serca zdefiniowano jako typowy wzrost stężenia troponiny lub szybszy wzrost i spadek frakcji MB kinazy kreatynowej (CK-MB) z obecnością jednego lub więcej spośród następujące czynniki: objawy niedokrwienia, rozwój patologicznych załamków Q w elektrokardiografii, zmiany wskazujące na niedokrwienie w badaniu elektrokardiograficznym, konieczność ponownej interwencji wieńcowej lub patologicznej ostrego zawału mięśnia sercowego.
Udar definiowano jako obecność co najmniej jednego z następujących czynników: ogniskowego deficytu neurologicznego pochodzenia centralnego trwającego dłużej niż 72 godziny lub trwającego dłużej niż 24 godziny z obrazowym obrazem udaru mózgu lub krwotoku śródmózgowego, nieogniskowej encefalopatii trwającej dłużej niż 24 godziny. godzin z obrazowaniem objawów zawału mózgu lub krwotoku wystarczającego do uwzględnienia stanu klinicznego lub niedokrwienia siatkówki siatkówki lub krwotoku. Udary zostały ocenione za pomocą Skali Udaru o wartości NIH 11 punktów (z wynikiem 4 oznaczającym udar uniemożliwiający) i skalą Rankina (od do 5, z wyższymi punktami wskazującymi na większą niepełnosprawność). Definicje wszystkich punktów końcowych są wymienione w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Kluczowe miary wyników wtórnych obejmowały częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych po 30 dniach i 12 miesiącach po zabiegu (w tym składniki pierwotnego wyniku, a także ponowną rewaskularyzację) oraz roczną śmiertelność z wszystkich przyczyn i sercowo-naczyniowych. Przeanalizowaliśmy również kategorie pod kątem wyniku SYNTAX (.22, 23 do 32 lub .33, z wynikiem .33 wskazującym na rozległą chorobę) i lokalizacji ośrodka badawczego w Ameryce Północnej, w porównaniu do nie w Ameryce Północnej
[więcej w: nzoz kraków, centrum cyklotronowe bronowice, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie rewaskularyzacji wielonaczyniowej u pacjentów z cukrzycą AD 3”

 1. Captain Peroxide Says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 2. Freak Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kreatyna[...]

 3. Kordian Says:

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

 4. Dorian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs fizjoterapii warszawa[...]

 5. Mindless Bobcat Says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 6. Prometheus Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet psychoterapii lublin[...]

 7. Igor Says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

Powiązane tematy z artykułem: centrum cyklotronowe bronowice leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa nzoz kraków