rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Sam przebieg choroby byl o wiele ciezszy niz zwykle i wiklal sie znacznie czesciej przedziuraweniem wrzodów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sam przebieg choroby był o wiele cięższy niż zwykle i wikłał się znacznie częściej przedziuraweniem wrzodów. Szczególnie duże nasilenie częstości i ciężkości chorobym spostrzegano w Anglii podczas masowych nalotów powietrznych oraz w oblężonym Leningradzie. Czernorucki bardzo szczegółowo badając chorych stwierdził prawie w 9110 przypadków choroby wrzodowej żołądka duże urazy psychiczne osobiste i rodzinne, ciężką. sytuację życiową lub bardzo odpowiedzialną pracę związaną z dużym przeżyciem powodującym nastrój przygnębienia. Choroba wrzodowa występowała zwłaszcza często i przebiegała bardzo ciężko w okresach ogólnego ciężkiego i zagrażającego położenia na froncie i w Leningradzie. Prócz tych wpływów dużą rolę odgrywał czynnik psychiczny, który usposabiał do wzmożonego oddziaływania na bodźce zewnętrzne. Badaniami w tym kierunku Czernorucki stwierdził dużą emocjonalną pobudliwość osób, które zapadały na cho robę wrzodową, ze szczególną skłonnością emocji trwogi, obawy i strachu. Dalsze potwierdzenie słuszności teorii uznaj ącej chorobę wrzodową żołądka za chorobę psychiczno somatyczną dostarczają wyniki jej leczenia długotrwałym snem, który zapewnia korze mózgowej wypoczynek i w ten sposób przywraca uszkodzoną fizjologiczną jej rolę hamulca podkorowych ośrodków wegetatywnych (Pawłow). Teoria korowo-trzewna patogenezy choroby wrzodowej różni się od teorii wagotonicznej tym, że autorzy teorii wagotonicznej uznając konstytucyjne właściwości człowieka przypisują skłonność do powstawania choroby wrzodowej tylko układowi wegetatywnemu, nie uwzględniając tego, że nerwy błędne i współczulne są jedynie przewodnikami bodźców idących z narządów do mózgu i z mózgu do narządów, natomiast kora mózgowa jest istotnym ośrodkiem koordynującym wszystkie czynności wegetatywno-trzewne i dlatego też odgrywa przewodnią rolę w patogenezie chor oby wrzodowej. [hasła pokrewne: centrum cyklotronowe bronowice, nfz opole sanatoria, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka ]

Tags: , ,

No Responses to “Sam przebieg choroby byl o wiele ciezszy niz zwykle i wiklal sie znacznie czesciej przedziuraweniem wrzodów”

 1. Freak Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do podgrzewacz do kamieni[...]

 2. Michalina Says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

 3. Tola Says:

  Article marked with the noticed of: acai berry[...]

 4. Rita Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

Powiązane tematy z artykułem: centrum cyklotronowe bronowice nfz opole sanatoria uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka