rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘wstyd przed dentystą’

Cewnik usuwamy po ukonczeniu zabiegu

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Cewnik usuwamy po ukończeniu zabiegu: pozostawienie cewnika na stałe sprzyja zakażeniu i może prowadzić do rozejścia się szwów cewki. W przypadkach całkowitego rozdarcia cewki moczowej odszukanie kikuta przyśrodkowego napotyka z reguły trudności. Odnajdujemy najpierw miejsce uszkodzenia cewki, po czym odciągamy tępym hakiem ciało jamiste opuszki w kierunku moszny, drugim hakiem odbytnicę w dół, a mięśnie kulszowo-jamiste na boki. Po dobrym oświetleniu pola operacyjnego uciskamy pęcherz moczowy; strumień moczu tryskający z rany wskazuje miejsce, gdzie należy szukać przekroju dośrodkowego kikuta przerwanej cewki. Po odnalezieniu kikuta wprowadzamy cewnik do pęcherza, odświeżamy brzegi przerwanej cewki i wyosabniamy ostrożnie oba kikuty tak, by zbliżenie ich i połączenie szwami było możliwe bez napinania kikutów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wstyd przed dentystą’

Cewnik usuwamy po ukonczeniu zabiegu

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wstyd przed dentystą’

Cewnik usuwamy po ukonczeniu zabiegu

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wstyd przed dentystą’

Cewnik usuwamy po ukonczeniu zabiegu

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Leczenie wodniaka objawowego wymaga leczenia choroby podstawowej; postępowanie w wodniaku samoistnym zależy głównie od wieku chorego. 1. WIOTKI WODNIAK JĄDRA U MAŁYCH DZIECI ustępuje on zazwyczaj po rozluźnieniu zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią; jeżeli •jednak rodzice domagają się koniecznie zabiegu, można wykonać jednokrotne lub dwukrotne nakłucie wodniaka. Wstrzykiwanie do otoczek jakichkolwiek płynów jest przeciwwskazane zasadniczo, ponieważ wodniak występuje często łącznie z przepukliną pachwinową. W razie stwierdzenia przepukliny wskazane jest leczenie operacyjne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »