rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka’

W podobny sposób postepujemy po stronie przeciwleglej

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka’

W podobny sposób postepujemy po stronie przeciwleglej

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

WODNIAK JĄDRA Przed przystąpieniem do leczenia należy wyjaśnić, czy mamy do czynienia z wodniakiem jądra samoistnym czy objawowym. Wodniak samoistny powstaje powoli, jest niebolesny, ma kształt gruszkowaty, a otoczka jądra jest niezrośnięta z otoczką zewnętrzną. W wodniaku samoistnym płyn jest z reguły przezroczysty (prześwieca). Wodniak objawowy występuje w kile, gruźlicy oraz w nowotworach jądra i najądrza, przy czym wodniak dużych rozmiarów przesłania nieraz chorobę podstawową, toteż jądro i najądrze należy badać starannie zarówno przed nakłuciem, jak i po nakłuciu wodniaka. Powiększenie jądra, w przypadkach gdy równocześnie stan najądrza jest prawidłowy i brak odczynu zapalnego, przemawia za kiłą lub nowotworem złośliwym; należy wtedy zbadać, czy mocz zawiera prolan i wykonać próbę Aschheima – Zondeka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka’

W podobny sposób postepujemy po stronie przeciwleglej

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

ŻYLAKI WYSTĘPUJĄCE ŁĄCZNIE Z PRZEPUKLINĄ W tych przypadkach mała przepuklina pachwinowa może spowodować znaczne dolegliwości miejscowe nawet u mężczyzny nieskłonnego do hipochondrii. Przepuklinę taką należy operować,. przy czym wyosabniamy jedną z rozszerzonych żył i wstrzykujemy do niej 2 ml chininy z uretanem (Chinin – Urethosi 1,Q, Chin. mur. 2,0, Aq. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka’

W podobny sposób postepujemy po stronie przeciwleglej

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »