rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Gruźlica plucze stanowiska anatomiczno-patologicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego gruźlica płuc stara jest gruźlicą płuc włóknistą, zwłókniała tkanką bliznowata może jednak zawierać jamy i ogniska serowate. Gruźlica płuc stara objawia się dusznością, chudnieniem, dość częstym krwiopluciem, przeważnie nieznacznym. Kaszel bywa często nieduży, w plwocinie zwykle są prątki gruźlicy, niekiedy liczne, ogólna ciepłota ciała przeważnie bywa prawidłowa; poty nocne i inne objawy toksyczne bywają rzadko. Objawy opukowe i osłuchowe w zakresie klatki piersiowej są bardzo często niewyraźne wskutek równoczesnej rozedmy płuc. Tętno bywa zwykle przyśpieszone, ciśnienie tętnicze obniżone. Przebieg gruźlicy płuc starej jest zazwyczaj łagodny, przewlekły, nieraz bez większych dolegliwości. Od czasu do czasu mogą z zserowaciałych ognisk nastawać wysiewy, a wtenczas łagodny na ogół przebieg zaostrza się: pojawia się gorączka, kaszel zwiększa się, miejscowo stwierdza się objawy nieżytowe. Rzadziej zaostrzenie ma przebieg burzliwy i szybko wiedzie do śmierci. W innych znowu przypadkach zaostrzenie cofa się i chory z czasem umiera wśród niewydolności krążenia, wywołanej postępującą rozedmą płuc, lub wskutek powikłania przypadkowego. Rzadziej spotyka się tak zwaną gruźlicę płucną starczą (phthisis puimonum senilis). Jest to gruźlica płuc, na którą chory zapada dopiero około 50 roku życia, będąc przedtem wolny od tej choroby. Postać ta przypomina objawami i przebiegiem suchoty płuc dorosłych, nie miewa jednak zazwyczaj skłonności do włóknienia. Objawy ze strony płuc są bardzo często zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Toteż gruźlicę – nieraz przeocza się, zwłaszcza w okresie, gdy wskutek osłabienia prawej komory serca dołączy się przekrwienie bierne w małym krążeniu. Dla uniknięcia przeoczenia gruźlicy należy w tych przypadkach badać płuca radiologicznie, nadto plwocinę co do prątków gruźlicy. Jednorazowe poszukiwanie prątków nie zawsze rozstrzyga, ponieważ obfita plwocina tych chorych często zawiera niewiele prątków. Rokowanie w starczych suchotach płuc jest mniej pomyślne niż w starej gruźlicy płuc. W leczeniu w przypadkach starej gruźlicy płuc oraz starczych suchot płucnych należy unikać wszelkich zabiegów czynnych i ograniczać się do leczenia higieniczno-dietetycznego i objawowego. Ponieważ gruźlicę płuc starczą nieraz wyzwala cukrzyca, gdy się jej zaniedba, przeto w celu zapobiegawczym należy ją starannie leczyć. [hasła pokrewne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Gruźlica plucze stanowiska anatomiczno-patologicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica płuc wśród chłopców i dziewcząt jest w pierwszych latach życia prawie jednakowo częsta, od 6 roku życia zaczyna przeważać wśród dziewcząt w zależności prawdopodobnie od ściślejszego niż chłopców stykania się dziewcząt w tym wieku z chorą matką. Przewaga dziewcząt wzrasta zwłaszcza w miarę zbliżania się do wieku pokwitania, w związku z cechującymi ten okres dużymi przemianami w ustroju dziewcząt, znacznie większymi niż u chłopców. Natomiast po 30 roku życia gruźlica jak dotychczas przeważa u mężczyzn. Wraz z udostępnieniem kobietom ciężkich zawodów, które przedtem były wykonywane wyłącznie przez mężczyzn, różnica ta może zatrzeć się. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia sprawy wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i ciąży. Zagadnienie to zaprzątało od dawna umysły najwybitniej szych przedstawicieli medycyny wewnętrznej i położnictwa. Ostatecznie wyłoniły się dwa poglądy na postępowanie lekarza w przypadkach zajścia w ciążę chorej na gruźlicę płuc. Jedni utrzymują, że każda ciąża działa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc, i żądają wobec tego przerywania ciąży nie tylko w postaciach gruźlicy jawnej, bez różnicy okresu choroby, ale nawet i w postaci utajonej. Zwolennicy tego poglądu godzą się na zachowanie ciąży, ze względu na płód, jedynie w ostatnich okresach gruźlicy bardzo daleko posunietej. W celu uniemożliwienia następnych ciąży zalecają oni wyjałowienie kobiety chorej na gruźlicę płuc przez przecięcie lub podwiązanie jajowodów albo przez zupełne jej wytrzebienie. Z tymi skrajnymi poglądami walczy obóz konserwatywny, pragnący zachować i życie płodu, i zdrowie matki. Według niego pogląd, że ciąża wywiera niepożądany wpływ na gruźlicę płuc, jest nieuzasadniony. Zdanie o szkodliwym wpływie ciąży na gruźlicę płuc opiera się przede wszystkim na badaniach i spostrzeżeniach, które mają dowodzić, że ciąża wzmaga napięcie całego układu wegetatywnego, podnosi czynność gruczołów dokrewnych, znosi jednocześnie odczyny alergiczne ustroju, wywołuje jego odwapnienie, zabierając związki wapniowe z istniejących lub tworzących się zwapnień w ogniskach gruźliczych, zmniejsza siłę lipolityczną surowicy krwi, obniżając przez to jej zdolność rozpuszczania substancji tłuszczowatych prątków gruźlicy, zwiększa ilość cukru w krwi, co ma sprzyjać rozwojowi prątków, i przyczynia się do powstawania w ustroju ciężarnej przekrwień, które czynią okolicę przekrwioną w płucu podłożem do. dalszego szerzenia się gruźlicy. [podobne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

« Previous Entries