rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Lepszy wynik daje wczesne usuniecie jadra

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Lepszy wynik daje wczesne usunięcie jądra. W rozpoznaniu opieramy się na zasadzie podanej przez Chevassu, że powiększenie jądra i wzmożenie jego spoistości przy równoczesnym braku odczynu zapalnego świadczy o sprawie kiłowej lub o nowotworze złośliwym; wyłączenie kiły nasuwa zatem tym większe podejrzenie nowotworu złośliwego. W przypadku współistnienia wodniaka objawowego należy zbadać dokładnie jądro po opróżnieniu wodniaka za pomocą nakłucia. We wczesnych okresach sprawy nowotworowej badanie wykazuje mały, twardy, niebolesny guz w niezmienionej tkance jądra i brak zmian najądrza. [przypisy: rehabilitacja sportowa, rehabiltacja, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Lepszy wynik daje wczesne usuniecie jadra

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Teoria nieżytowa. Odrębnego stanowiska broni Konieczny. Opiera się on na spostrzeżeniach dowodzących stałej obecności w chorobie wrzodowej żołądka przewlekłego nieżytu żołądka, przeważnie kwaśnego, braku zmian naczyniowych w żołądku oraz nawet śladów trawienia błony śluzowej przez sok żołądkowy. Wobec tego odmawia Konieczny trawiennemu działaniu soku jakiejkolwiek roli w powstaniu wrzodu i wiąże go genetycznie z przewlekłym nieżytem żołądka. Powołuje się przy tym na zupełnie pewne spostrzeżenia przewlekłego przerastającego nieżytu żołądka z typowym obrazem klinicznym choroby wrzodowej żołądka, jednak bez wrzodu (tzw. ulcus ventriculi chronicum. sine ulcere). Z tych spostrzeżeń Konieczny wnosi, że tzw. kliniczne objawy wrzodowe (okresowość choroby, bóle, krew utajona w kale, kurcze odźwiernika i inne) są wyrazem nie tyle wrzodu, ile zaostrzenia przewlekłego nieżytu, tym bardziej że z zacichaniem zaostrzenia objawy te znikają, chociaz wrzód, nieraz nawet drążący, pozostaje nadal. Nie bez znaczenia jest także to, że czynniki wywołujące nieżyt odgrywają rolę przyczynową również w powstawaniu wrzodu. [przypisy: rehabilitacja niemowląt, olejowanie wlosów, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries