rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Teoria skazy naczyniowo-nerwowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Teoria skazy naczyniowo-nerwowej. U osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy stwierdzono skazę naczyniowo-nerwową (cliathesis oasoneuroiica. ), Skazę charakteryzuje nieprawidłowa budowa naczyń włoskowatych naj drobniej szych tętniczek (arteriolae) i żyłek (venulae) oraz wadliwa ich czynność. Naczynia te oddziałują na najmniejsze już bodźce bądź to kurczem, bądź to zwiotczeniem, co prawadzi do zastoju krwi i niedokrwienia odpowiednich miejsc błony śluzowej. W żołądku zmiany te są najwybitniejsze w drodze żołądkowej Waldeyera. U osób dotkniętych chorobą wrzodową stwierdza się wzdłuż krzywizny mniejszej zboczenia cechujące skazę naczyniowo-nerwową nie tylko w błonie śluzowej żołądka, ale także i w innych błonach śluzowych oraz w skórze. Teoria ta dobrze tłumaczy rodzinne usposobienie do choroby wrzodowej żołądka. Teoria przekwaszenia ustroju. Uczeni zwracają uwagę w chorobie wrzodowej na zwichnięcie równowagi kwasowo-za sadowej ustroju, zwłaszcza tkanek, w tym i żołądka, w stronę kwaśną i skłonni są temu czynnikowi przypisywać powstawanie cheroby wrzodowej orai trudne gojenie się wrzodu: Przekwaszenie ustroju wiedzie do zwiększonego napięcia nerwu błędnego, które wywołuje wzmożone wydzielanie soku żołądkowego, kurcze żołądka i inne objawy choroby wrzodowej. [więcej w: rehabilitacja sportowa, olej makadamia, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Teoria skazy naczyniowo-nerwowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

W tych warunkach niekiedy już następnego dnia, zwykle jednak po 2 dniach, wykrywa się w kale krew utajoną, jeżeli u chorego jest wrzód żołądka lub dwunastnicy. Sposoby jej wykrywania p. str. 169-172. Jeżeli w ciągu 4 dni, próba co do krwi jest ujemna, to przedłużenie próby jest zbyteczne, natomiast wskazane jest powtórzenia metody prowokacyjnej w pewnych odstępach czasu, niekiedy dwukrotne. Ponieważ gorąco przenikając w głąb wywołuje przekrwienie powierzchni wrzodu i sprzyja wzmożonemu two-rzeniu się ziarniny, przeto metoda Boalsa wywiera także działanie lecznicze. Jeżeli chory ma guzy krwawnicze, o krwawieniu żołądkowym można się przekonać przez badanie kału co do deuteroporfiryny (str. 170). Wziernikowaniem żołądka (ryc. 45, E za str. 175) stwierdza się prócz wrzodu cechy zapalenia żołądka z silnym plamkowatym przekrwieniem. Kapilaroskopia wykrywa stan kurczowo-atoniczny włoskowatych naczyń powłok zewnętrznych. Taki sam stan stwierdzon o także w żołądku w badaniach wykonanych na żołądku wyciętym w celu leczniczym. Zmiany te świadczą o istnieniu w chorobie wrzodowej żołądka skazy naczyniowo-nerwowej. . W przebiegu choroby wrzodowej żołądka mogą powstawać powikłania, o których była mowa w opisie zmian anatomiczno-patologicznych. Spośród tych powikłań szczególnie groźne jest przedziurawienie ściany żołądka. Przedziurawienie wrzodu do wolnej jamy otrzewnej zdarza się najczęściej w przypadkach wrzodu, usadowionego na przedniej ścianie żołądka. [przypisy: olejowanie wlosów, olejek kokosowy na włosy, olej arganowy ]

Comments Off

« Previous Entries