rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Zgodnie z przebiegiem tetnicy os podluzna wrzodu jest zwykle skosna, mianowicie szczyt lejka jest skierowany ku czesci wpustowej, otwór zas ku odzwiernikowi

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Zgodnie z przebiegiem tętnicy oś podłużna wrzodu jest zwykle skośna, mianowicie szczyt lejka jest skierowany ku części wpustowej, otwór zaś ku odźwiernikowi. Brzegi świeżego wrzodu, czyli tzw. wrzodu prostego (ulcus veniricuii pepticum simplex s. recens), są miękkie, nieprzekrwione, natomiast wrzodu dłużej trwającego są zgrubiałe i twarde wskutek rozrostu tkanki łącznej powstającej z tkanki ziarninowej dookoła wrzodu. Badaniem drobnowidowym idąc od wewnątrz ku zewnątrz stwierdza się w ścianie wrzodu następujący układ warstw: warstwa martwicza, tkanka ziarninowa, wreszcie tkanka bliznowata, natomiast w brzegach nie ma cech zapalenia. Wrzód twardy, czyli modzetowaty (ulcus ventriculi pepticum callosum), traci kształt lejkowaty i skośny przebieg osi podłużnej. Dno wrzodu jest różne, zależnie od jego głębokości może je stanowić w obrębie żołądka nawet błona surowicza. W miejscu wrzodu błona surowicza jest zwykle przekrwiona i z lekka obrz ękła, nieraz mętnawa, gdy powstanie włóknikowe zapalenie otrzewnej (zapalenie około żołądkowe, perigastritis jibrinosa) wskutek drażnienia jej przenikającym do niej sokiem żołądkowym. W przypadkach znaczniejszego nagromadzenia się włóknika dochodzi po uprzednim zlepieniu się ściany żołądka z sąsiednim narządem do następowych z nim zrostów (około żołądkowe zapalenie zrostowe, perigastritis adhaesiva). Zniszczywszy ścianę żołądka wrzód przechodzi na narząd sąsiedni, tak iż powstaje wrzód drążący (ulcus ventriculi pepticum penetrans). Dalsze niszczenie poza ścianą żołądka idzie coraz szybciej, ściany bowiem wrzodu (dno – odpowiedni narząd, boczne – tkanka łączna) są mniej oporne na działanie soku żołądkowego, z innej zaś strony błona śluzowa żołądka nasuwając się w okresie trawienia na drążący wrzód może zamykać w nim na dłuższy czas kwaśną miazgę żołądkową. [podobne: rehabiltacja, rehabilitacja niemowląt, olejek kokosowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Zgodnie z przebiegiem tetnicy os podluzna wrzodu jest zwykle skosna, mianowicie szczyt lejka jest skierowany ku czesci wpustowej, otwór zas ku odzwiernikowi

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Według niego tutaj właśnie rozpoczyna się wydzielanie soku żołądkowego i zachodzą przemiany biochemiczne o wiele intensywniejsze niż w innych okolicach żołądka. W związku z tym ta część żołądka najczulej oddziałuje na bodźce idące do żołądka z kory mózgowej przez ośrodki wegetatywne podkorowe. W razie rozkojarzenia czynności kory i tych ośrodków, tutaj przede wszystkim zachodzą zmiany naczyniowe i odżywcze, które czynią krzywiznę mniejszą w okolicy odźwiernika szczególnie podatną na trawiące działanie soku żołądkowego. Teoria kurczowa. Teorie mechaniczne nie dały zadawalającej odpowiedzi co do wywodu chorobowego większości przypadków choroby wrzodowej żołądka. W dalszych poszukiwaniach zwrócono uwagę (Beramann) , że miejscowe niedokrwienie błony śluzowej żołądka wiodące do martwicy zawałowej i następowego wrzodu może być wywołane przez kurcz naczyń błony śluzowej oraz przez kurcz jej warstwy mięsnej powstający odr uchowo z innych narządów, czy też z sarnego żołądka lub na drodze wpływów psychicznych. Taka skłonność do kurczów może być zjawiskiem rodzinnym lub dziedzicznym, tłumaczącym tzw. ustrojowo słabe żołądki bardzo wrażliwe na wszelkie wpływy. W naszym piśmiennictwie rolę dziedziczności w wywodzie chorobowym wrzodu żołądka szczególnie podkreślił w roku 1910 Wincenty Czernecki. [hasła pokrewne: olejek moringa, rehabiltacja, olejek kokosowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries