rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Pierwsze zakażenie gruźlicze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pierwsze zakażenie gruźlicze, powstałe dopiero w tym okresie życia (infectio tuoercuiosa primitiva tarda), przypomina obrazem chorobowym, początkowymi danym] radiograficznymi i odczynami około ogniskowymi pierwsze zakażenie u dzieci, z tą jednak różnicą, że w okresie pokwitania przeważają postaci utajone (affectio tuberculosa primitva occulta), dające się wykryć tylko badaniem radiograficznym. Nadto w przypadkach pierwotnego zakażenia prątkami gruźlicy w tym wieku rzadko spotyka się duże pakiety węzłów oskrzelowo-tchawicznych. Gruźlica płuc prze- biega zwykle łagodnie przy zastosowaniu leczenia wypoczynkowego i kończy się przeważnie klinicznym wyzdrowieniem. Ciężki przebieg bywa znacznie rzadziej, zwłaszcza rzadko spostrzega się zejście w ostre serowate zapalenie płuc, ostre odoskrzelowe zapalenie. płuc serowate i ostrą gruźlicę prosówkową. Natomiast pierwsze zakażenie gruźlicze w okresie pokwitania przebiega często w postaci zespołu gruźliczego durowatego – tak jak u starszych dzieci i u młodszych dorosłych. Gruźlica płuc powstająca w okresie pokwitania na tle odnowienia się zakażenia (reinfectio endogenes) lub zakażenia dodatkowego (superin- fectio) ma na odwrót przebieg zazwyczaj bardzo ciężki z wyraźną prze- wagą zmian wysiękowych oraz serowacenia i z wielką skłonnością do przerzutów drogą oskrzelową i często kończy się szybko śmiercią (str. ). Postaci przewlekłe włókniste o przebiegu łagodnym zdarzają się w tym okresie rzadko. U kobiet najniepomyślniejszy jest 16 rok życia, u mężczyzn jako dojrzewających później – 17. Przyczyną ciężkiego przebiegu gruźlicy płuc w wieku dojrzewania płciowego jest gwałtowny rozwój fizyczny i psychiczny ustroju w tym okresie życia. Ustrój nawet dobrze rozwinięty iJ dobrze odżywiony wskutek tego ma nieraz zbyt mało sił obronnych przed zakażeniem gruźliczym . Prócz doniosłych przemian w ustroju, zwłaszcza w zakresie układu dokrewnego, cechujących okres pokwitania, u wielu odgrywa pewną rolę także przejście do pracy zawodowej, połączone często z niedostatecznym i nieuregulowanym odżywianiem, niedostatecznym wypoczynkiem, prze- pracowaniem fizycznym lub umysłowym itd. Mają znaczenie także nad- użycia płciowe, sportowe i inne. [przypisy: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Pierwsze zakażenie gruźlicze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wieku dojrzałym (po 25 roku życia) pierwsze zakażenie gruźlicze w ogromnej większości przypadków nie pociąga za sobą poważniejszych zaburzeń i bardzo często może być wykryte tylko za pomocą badania odczynów tuberkulinowych i promieniami rentgenowskimi. Gruźlica płuc powstająca w tym wieku wskutek rozbudzenia ognisk gruźliczych, nabytych we wczesnym dzieciństwie, albo wskutek zakażenia dodatkowego, przebiega zwykle dość łagodnie, ponieważ przeważa wtedy skłonność do ograniczania ognisk gruźliczych i ich włóknistego otorbiania. Gruźlica płuc z obrzmieniem i serowaceniem węzłów chłonnych należy w tym wieku do rzadkości. Co do gruźlicy w wieku podeszłym, to do niedawna utrzymywano, że bywa ona nadzwyczaj rzadko u ludzi powyżej 50 roku życia. Przypisywano to częściej w tym wieku rozedmie płuc, która miała chronić przed zakażeniem gruźliczym. Obecnie wiemy, że wiek podeszły wcale nie jest odporny na zakażenie gruźlicze. Statystyka szpitali i przytułków francuskich stwierdza gruźlicę płuc u 75% osób w wieku podeszłym przebywających w tych zakładach. W piśmiennictwie polskim Gerszun Lewin podał, że wśród 3.373 przypadków gruźlicy płuc, spostrzeganych przez niego w okresie 1929-1937 r., odsetek chorych powyżej 50 roku życia wynosił w praktyce szpitalnej 11 a w praktyce prywatnej 11,6. W wieku podeszłym gruźlica płuc może przebiegać we wszystkich postaciach, nawet ostrych, przeważa jednak postać przewlekła o przebiegu łagodnym, zależnie od dużej skłonności: w tym wieku do spraw włóknistych. Toteż w gruźlicy tego wieku jamy i rozległe serowacenia spotyka się w płucach bardzo rzadko. Na sekcji u starców nieraz stwierdza się zmiany gruźlicze wygojone tam, gdzie w plwocinie były prątki gruźlicy jeszcze na parę lat przed zgonem. W materiale statystycznym Gerszuna Lewina było 78% przypadków przewlekłych starych, łagodnych, rozedmowych i włóknistych z przewagą postaci rozedmowej, powikłanej rozszerzeniami oskrzeli, i tylko 22% świeżych ze skłonnością do rozpadu, które skończyły się śmiercią przeważnie w krótkim czasie. Gruźlica płuc wieku podeszłego jest najczęściej tzw. “gruźlicą starą”. Przez to miano rozumie się gruźlicę płuc, która zaczęła się już w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, następnie po wygojeniu się a nawet zwapnieniu ognisk gruźliczych przeszła w stan utajony i rozbu- dziła się ponownie dopiero w wieku podeszłym pod wpływem urazu, zakażenia lub innych czynników zmniejszających siły obronne ustroju. Zmiany gruźlicze w gruźlicy płuc starej są usadowione przeważnie w szczytach płuc: przypadków z siedzibą w dolnych płatach w materiale Lewina było zaledwie 8%. [podobne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

« Previous Entries