rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Teoria wagotoniczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Teoria wagotoniczna. W poszukiwaniu czynników ogólnoustrojowych, wywołujących dużą skłonność do kurczów naczyń krwionośnych oraz błony mięsnej żołądka, stwierdzono (Bergmann) szczególną częstość u osób, dotkniętych chorobą wrzodową żołądka, zaburzenia równowagi układu wegetatywnego (clyshormonosis) w kierunku przede wszystkim nadmiernego napięcia nerwu przywspółczulnego (hypervagotonia). Zaburzenie to, czasami ograniczone wyłącznie do przewodu pokarmowego, wywołuje z jednej strony silny kurcz odźwiernika zaciskający naczynia idące z błony podśluzowej do błony śluzowej z następowym jej niedokrwieniem, a z drugiej strony wzmaga wydzielniczą czynność żołądka, zwiększając tak ilość soku żołądkowego, jak i ilość w nim wolnego kwasu solnego. Skutkiem takiego działania może dojść do wytworzenia się wrzodu. Ańastazy Lamdca i Jerzy Glass ujmują inaczej znaczenie zaburzenia układu wegetatywnego w powstaniu wrzodu. Ich zdaniem, zaburzenie to wiedzie do chwiejności naczynioruchowej z następowym spadkiem ciśnienia tętniczego. Pociąga to za sobą trwałe niedokrwienie błony śluzowej żołądka, które sprzyja powstaniu wrzodu w razie jednoczesnego zmniejszenia jej oporności wrodzonej lub nabytej oraz współudzialu zakażenia lub innych czynników szkodliwych. [hasła pokrewne: rehabilitacja sportowa, olejek arganowy do włosów, rehabiltacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Teoria wagotoniczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Anatomia patologiczna. Wrzód żołądka sadowi się najczęściej w okolicy krzywizny mniejszej w części odźwiernikowej żołądka na tylnej ścianie, a następnie w kolejności coraz rzadszej na tylnej ścianie części wpustowej, przedniej jej ścianie, w trzonie żołądka i w dużej krzywiźnie. W części odźwiernikowej żołądka wrzód sadowi się najczęściej bliżej odźwiernika, tak iż nieraz nie podobna orzec, czy wrzód znajduje się w żołądku, czy w dwunastnicy. Żyła bowiem odźwiernikowa (vena pylorica), stanowiąca granicę między żołądkiem a dwunastnicą, dość często ma przebieg nieprawidłowy. Taki wrzód, usadowiony w pobliżu odźwiernika, niezależnie od tego czy on się znajduje po stronie żołądka, czy też dwunastnicy, określa się jako wrzód przy odźwiernikowy (ulcus juxtapyloricum). Wrzód żołądka bywa zwykle jeden, różnej wielkości, od paru milimetrów w średnicy do 10 centymetrów i więcej. Jest on (ryc. 47 na str. 212) ostro ograniczony, jakby wydrążony probojem, ma kształt lejkowaty, w miarę bowiem jego zagłębiania się utrata substancji ściany żołądka jest coraz mniejsza, tak iż warstwy, ściany żołądka układają się tarasowato. Tarasowatość bywa zazwyczaj tylko po jednej stronie, gdyż miazga pokarmowa, przyciskana do krzywizny mniejszej, nasuwa błonę śluzową żołądka na wrzodziejącą powierzchnię z jednej strony i zostaje przyciśnięta do drugiego brzegu wrzodu. [hasła pokrewne: olejek arganowy do włosów, olejek arganowy do włosów warszawa, rehabiltacja ]

Comments Off

« Previous Entries