rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olej makadamia’

WIOTKI WODNIAK JADRA U MALYCH DZIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Leczenie wodniaka objawowego wymaga leczenia choroby podstawowej; postępowanie w wodniaku samoistnym zależy głównie od wieku chorego. 1. WIOTKI WODNIAK JĄDRA U MAŁYCH DZIECI ustępuje on zazwyczaj po rozluźnieniu zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią; jeżeli •jednak rodzice domagają się koniecznie zabiegu, można wykonać jednokrotne lub dwukrotne nakłucie wodniaka. Wstrzykiwanie do otoczek jakichkolwiek płynów jest przeciwwskazane zasadniczo, ponieważ wodniak występuje często łącznie z przepukliną pachwinową. W razie stwierdzenia przepukliny wskazane jest leczenie operacyjne. [patrz też: olej lniany, olej makadamia, olej marula ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej makadamia’

WIOTKI WODNIAK JADRA U MALYCH DZIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Wszystkie krwawiące naczynia wymagają dokładnego zaopatrzenia, zapobiega to bowiem wytworzeniu się krwiaka. Po całkowitym wyosobnieniu osłonki własnej jądra otwieramy małym nakłuciem wodniak, starając się, by jego zawartość wylała się do podstawionego, naczynia. Worek wodniaka nacinamy wzdłuż całej wolnej krawędzi jądra, a otoczkę jądra wycinamy pozostawiając dwa paski szerokości 2 cm; następnie po wynicowaniu jądra ujmujemy kleszczykami wywinięte paski osłonek, ścinamy występy, zbliżamy brzegi pasków nad najądrzem a powrózkiem nasiennym i zszywamy szwem ciągłym. W końcu odprowadzamy jądro z powrotem do moszny, zwracając uwagę, by nie skręcić powrózka nasiennego wzdłuż osi długiej. [hasła pokrewne: olej lniany, olej makadamia, olej marula ]

Comments Off

« Previous Entries