rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olej lniany’

WIOTKI WODNIAK JADRA U MALYCH DZIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Leczenie wodniaka objawowego wymaga leczenia choroby podstawowej; postępowanie w wodniaku samoistnym zależy głównie od wieku chorego. 1. WIOTKI WODNIAK JĄDRA U MAŁYCH DZIECI ustępuje on zazwyczaj po rozluźnieniu zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią; jeżeli •jednak rodzice domagają się koniecznie zabiegu, można wykonać jednokrotne lub dwukrotne nakłucie wodniaka. Wstrzykiwanie do otoczek jakichkolwiek płynów jest przeciwwskazane zasadniczo, ponieważ wodniak występuje często łącznie z przepukliną pachwinową. W razie stwierdzenia przepukliny wskazane jest leczenie operacyjne. [patrz też: olej lniany, olej makadamia, olej marula ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

WIOTKI WODNIAK JADRA U MALYCH DZIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Od wypadku upłynęło kilka godzin, a badanie wykazuje wyraźnie naciek moczowy, ograniczony jednak tylko do obszaru krocza bez zajęcia moszny i prącia i bez gorączki lub z nieznacznym tylko podwyższeniem ciepłoty ciała. W tych przypadkach postępujemy najpierw podobnie jak w ranach świeżych. Odsłaniamy szeroko miejsce uszkodzenia; w razie trudności odnalezienia dośrodkowego kikuta cewki otwieramy pęcherz i wprowadzamy od strony pęcherza przez ujście wewnętrzne cewki cewnik, wyprowadzając jego koniec do miejsca przerwania. Po ustaleniu brzegów dośrodkowego kikuta za pomocą dwóch szwów-cugli i uwidocznia w ten sposób światła cewki, wsuwamy cewnik wprowadzony do obwodowej części cewki przez kikut części dośrodkowej do pęcherza; w przeciwieństwie do ran świeżych, w ranach zastarzałych nie zszywamy brzegów przerwanej cewki, a cewnik pozostawiamy na stałe. [patrz też: olej lniany, olej makadamia, olej marula ]

Comments Off

« Previous Entries