rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘furosemidum polpharma 40 mg’

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wartości P zostały obliczone przy użyciu niesparowanego testu t Studenta z regulacją Bonferroniego. Aby ustalić funkcjonalne konsekwencje haplotypu h2 / h2 na mechanizmach przeciwgrzybiczych efektorów, zbadano zdolność efektorową neutrofili niosących różne haplotypy. Neutrofile od pacjentów h2 / h2 wykazywały istotnie upośledzoną zdolność do fagocytozy konidiów A. fumigatus, z redukcją o 40 punktów procentowych, w porównaniu z komórkami hl / hl (Figura 3A). Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »