rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘chlorella zastosowanie’

Otwarta rana cewki moczowej

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlorella zastosowanie’

Otwarta rana cewki moczowej

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Leczenie wodniaka objawowego wymaga leczenia choroby podstawowej; postępowanie w wodniaku samoistnym zależy głównie od wieku chorego. 1. WIOTKI WODNIAK JĄDRA U MAŁYCH DZIECI ustępuje on zazwyczaj po rozluźnieniu zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią; jeżeli •jednak rodzice domagają się koniecznie zabiegu, można wykonać jednokrotne lub dwukrotne nakłucie wodniaka. Wstrzykiwanie do otoczek jakichkolwiek płynów jest przeciwwskazane zasadniczo, ponieważ wodniak występuje często łącznie z przepukliną pachwinową. W razie stwierdzenia przepukliny wskazane jest leczenie operacyjne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlorella zastosowanie’

Otwarta rana cewki moczowej

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Kąty boczne rany operacyjnej zwężamy szwami skórnymi, a ranę otwartą wykładamy paskami gazy wioformowej. Zapobiegawczo podajemy streptomycynę i penicylinę. 4 możliwość. Doszło już do wytworzenia się nacieku moczowego na rozległym obszarze; naciek moczowy szerzy się łatwo w wiotkiej tkance podskórnej moszny i prącia przechodząc niekiedy na podbrzusze. Znaczny obrzęk cewki i moszny przesłania często niewielki obrzęk krocza, który może być na razie przeoczony. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chlorella zastosowanie’

Otwarta rana cewki moczowej

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »