rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Leczenie lamiwudyną, zydowudyną lub oboma pacjentami zakażonymi HIV z 200 do 500 komórkami CD4 + na milimetr sześcienny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Również mediana bezwzględnej liczby limfocytów CD4 + i logarytmicznego stężenia RNA HIV-1 w linii podstawowej nie różniły się statystycznie w obrębie każdej grupy leczenia między pacjentami, którzy ukończyli 24 tygodnie badania, a tymi, którzy tego nie zrobili (dane nieukazane). Efekty immunologiczne i wirusologiczne
Aktywność immunologiczna
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w czasie od linii podstawowej w punktach końcowych immunologicznych i wirusologicznych podczas 24 tygodni badań. Mediana ważona w czasie wzrostu od linii podstawowej w bezwzględnej liczbie komórek CD4 + podczas pierwszych 24 tygodni badania została przedstawiona w Tabeli 2. Różnice między grupą zydowudyną a każdą z grup terapii skojarzonej były znaczące. Gdy porównano zmianę bezwzględnej liczby CD4 + w grupie leczonej wyłącznie lamiwudyną ze zmianą w każdej grupie leczenia skojarzonego, różnice nie były statystycznie istotne. Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwiema grupami terapii skojarzonej lub między dwiema grupami monoterapii.
Rysunek 1. Rysunek 1. Średnia (. SE) Zmiany w stosunku do linii bazowej w bezwzględnych liczbach CD4 +, zgodnie z tygodniem badania. Liczba pacjentów wykazanych dla każdego tygodnia w każdej grupie leczonej to liczba, która może być oceniona w tym czasie. Po 24 tygodniach liczba pacjentów wskazuje liczby dostępne do badania w każdym punkcie analizy; liczby nie wskazują wskaźników wycofania się z badania. Niektórzy pacjenci nie ukończyli rozszerzonej fazy badania do czasu tej analizy.
Największa zmiana (. SE) w bezwzględnej liczbie komórek CD4 + wynosiła 32 . 14 komórek na milimetr sześcienny w grupie zawierającej tylko zydowudynę, 33 . 11 komórek na milimetr sześcienny w grupie leczonej lamiwudyną, 70 . 17 komórek na milimetr sześcienny w grupa leczenia skojarzonego o małej dawce i 65 . 16 komórek na milimetr sześcienny w grupie leczonej dużymi dawkami skojarzonymi. Po 24 tygodniach średnia zmiana w stosunku do linii podstawowej w liczbie CD4 + wynosiła 14 . 14 komórek na milimetr sześcienny w grupie z zzowudyną, 10 . 13 komórek na milimetr sześcienny w grupie leczonej lamiwudyną, 40 . 17 komórek na milimetr sześcienny w grupie leczenia skojarzonego o małej dawce i 58 . 16 komórek na milimetr sześcienny w grupie leczonej dużymi dawkami skojarzonymi (rysunek 1).
Tabela 3. Tabela 3. Trwałość odpowiedzi na leczenie w ciągu 52 tygodni rozszerzonego badania. W 52. tygodniu dane od 45 do 55 procent pacjentów w każdej grupie były dostępne do analizy, częściowo dlatego, że niektórzy pacjenci nie ukończyli fazy przedłużenia do czasu analizy. Wśród pacjentów, których można było badać, średni wzrost liczby komórek CD4 + w 52. tygodniu wynosił odpowiednio 61 . 22 i 60 . 23 komórek na milimetr sześcienny w grupach leczenia skojarzonego o niskiej i wysokiej dawce. W 52. tygodniu tylko grupa zydowudyny odnotowała średni spadek o 53 . 14 komórek na milimetr sześcienny w liczbie CD4 +, powodując różnicę około 114 komórek na milimetr sześcienny między tą grupą a grupą leczenia skojarzonego (Ryc. 1). Gdy ocenialiśmy trwałość odpowiedzi, obie grupy terapii skojarzonej miały bardziej trwały wzrost całkowitej liczby komórek CD4 + niż grupa zydowudyną (Tabela 3). Zmiany w stosunku do linii podstawowej w procentach komórek CD4 + (wśród wszystkich limfocytów) były zgodne z wzorcem zmian absolutnej liczby CD4 + (Tabela 2 i Tabela 3).
Działanie przeciwretrowirusowe
Rysunek 2
[patrz też: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, praca łuków olx, nfz opole sanatoria ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie lamiwudyną, zydowudyną lub oboma pacjentami zakażonymi HIV z 200 do 500 komórkami CD4 + na milimetr sześcienny czesc 4”

  1. Bianka Says:

    Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

  2. Gustaw Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: firma cateringowa warszawa[...]

  3. Bartłomiej Says:

    Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa nfz opole sanatoria praca łuków olx