rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Leczenie lamiwudyną, zydowudyną lub oboma pacjentami zakażonymi HIV z 200 do 500 komórkami CD4 + na milimetr sześcienny cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podsumowane pomiary zostały porównane za pomocą testu van Elterena, 26 z rozszerzeniem testu dwóch próbek Wilcoxona, który pozwala na analizę warstwową po stratyfikacji według miejsca badania. Porównania pierwotne parami pomiędzy każdą grupą leczoną i grupą zydowudyną zostały skorygowane za pomocą poprawki Bonferroniego dla wielokrotnych porównań. Wszystkie wartości P były dwustronne. Analiza wtórna wśród pacjentów, którzy mieli 20 000 lub więcej kopii RNA HIV-1 na mililitr w linii podstawowej, wykorzystała test PCR z odwrotną transkryptazą do porównania proporcji, którzy mieli redukcję o 2 log od wartości pomiar wykonany w tygodniu 2, 4, 8, 12, 16, 20 lub 24; w tej analizie wykorzystano metodę Wei i Johnsona.27 Podobną analizę zastosowano do porównania proporcji pacjentów z redukcją o 50 procent w stosunku do linii podstawowej w teście antygenów p24 zdysocjowanych przez kompleks immunologiczny. Dokładne testy wykorzystano do porównania grup pod względem częstości występowania zdarzeń niepożądanych w ciągu 30 dni po trwałym odstawieniu badanego leku. Podstawową charakterystykę pacjentów porównano za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela po stratyfikacji według miejsca badania lub testu van Elterena po tym samym rozwarstwieniu. Czasy stałego przerwania badania leku i czasy pierwszej ciężkiej lub zagrażającej życiu anomalii laboratoryjnej lub klinicznego zdarzenia niepożądanego zdefiniowanego w protokole wykreślono za pomocą krzywych Kaplana-Meiera i porównano za pomocą testu log-rank. Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia.
Cztery zaplanowane okresowe oceny danych dotyczących bezpieczeństwa zostały poddane przeglądowi przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Dane z badania analizowano zgodnie z planem, po tym, jak ostatni randomizowany pacjent ukończył 24 tydzień badania.
Wyniki
Zmienne demograficzne i bazowe
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów w badaniu i wyniki po 24 tygodniach badania. Łącznie 366 pacjentów zostało losowo przydzielonych do czterech grup leczenia. Grupy były dobrze zrównoważone pod względem zmiennych demograficznych (tabela 1). Trzynaście procent pacjentów stanowiły kobiety, a 39 procent należało do mniejszości. Podstawowa charakterystyka choroby HIV-1 była podobna wśród czterech grup (Tabela 1). Od 11 do 20 procent pacjentów w każdej grupie poprzednio otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe (tylko zydowudyna), a średni czas trwania tej terapii w czterech grupach wynosił trzy tygodnie lub mniej (P = 0,22).
Spośród 366 pacjentów początkowo zrandomizowanych, 275 (75 procent) nadal otrzymywało badany lek w 24 tygodniu (Tabela 1). Wykresy Kaplana-Meiera w czasie do stałego przerwania badania nie ujawniły istotnych różnic między grupami leczonymi pod względem częstości przerwania leczenia w okresie 52 tygodni (P = 0,76, dane nieukazane). Jedenaście procent pacjentów początkowo randomizowanych zostało utraconych w celu obserwacji (tab. 1).
Nie było istotnych różnic między pacjentami, którzy ukończyli 24-tygodniowy okres badania, a tymi, którzy nie byli pod względem wieku, płci, bezwzględnej liczby CD4 +, odsetka komórek CD4 + lub stężenia RNA HIV-1 (dane nie pokazane )
[przypisy: konflikt udowo panewkowy, olx pyskowice, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie lamiwudyną, zydowudyną lub oboma pacjentami zakażonymi HIV z 200 do 500 komórkami CD4 + na milimetr sześcienny cd”

 1. Urszula Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do schodołaz gąsnicowy[...]

 2. Zero Charisma Says:

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 3. Sara Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: żywienie[...]

 4. Oskar Says:

  natury opatentowac biznes nie moze

Powiązane tematy z artykułem: konflikt udowo panewkowy leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa olx pyskowice