rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

GRUZLICA A GOŚCIEC

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dotychczas przeważał pogląd przeciwstawności gruźlicy i goscca. W uzasadnieniu tego zapatrywania powoływano się na spostrzeżenia przemawiające za oszczędzaniem przez zakażenie gośćcowe narządów i układów (płuca, węzły chłonne, przewód pokarmowy), w których najczęściej usadawia się gruźlica. Odwrotnie zakażenie gruźlicze oszczędza tkanki (mięsień sercowy, osierdzie, ścięgna, torebki stawowe), które są siedliskiem zmian gośćcowych. Powoływano się także na rzadkość gruźlicy płuc w wadach serca, na częstość w rodzinach gruźliczych pląsawicy i innych zmian gośćcowych u dzieci, które nie zapadają na gruźlicę itd. Pogląd ten o przeciwstawności gruźlicy i gośćca został zachwiany przez Ksawerego Lewkowicza. Na podstawie swych mozolnych badań :pad rumieniem guzowatym, którego pochodzenie przypisywano dotychczas zakażeniu gośćcowemu, doszedł on do wniosku o gruźliczym pochodzeniu tej choroby i o jedności etiologicznej gruźlicy i gośćca. Wyraz temu dał Lewkowicz w mianie: choroba gruźliczo – goścowa. Rumień guzowaty ma być wynikiem masowych zatorów tętniczek tkanki podskórnej prątkami gruźlicy. Jego powstaniu towarzyszy wysokie swoiste uodpornienie oraz uczulenie tkanek stanowiące cechy znamienne tzw. alergii pierowotnej. W związku z tym prątki mogą ulec nawet doszczętnemu zniszczeniu, często jednak zostają uszkodzone i. wtenczas stwierdzić można w rumieniu obok nie uległych zniszczeniu prątków ziarniste, mało kwasoodporne prątki, nazwane przez Lewkowicza tuberkulokokoidami. Gdy następnie odporność ustroju się obniży, mogą powstawać posocznice prątkowo-kokoidowe z odczynem tkankowym w postaci guzków Aschoffa, znamiennych dla zakażenia gośćcowego. Zatem według Lewkowicza istotnym zarazkiem gośćcowym są tuberkulokokoidy, nie zaś paciorkowce. Nie wyłącza to zI1fłczenia przewlekłych, od czasu do czasu zaostrzających się ognisk, przeważnie paciorkowcowych, którym dotychczas przypisuje się rolę w powstawaniu gośćca. Zdaniem Lewkowicza mają one znaczenie- jedynie jako czynniki osłabiające odporność ustroju i przez, to przyczyniające się do nawrotów posocznic. Natomiast istotnym ogniskiem, z którego może wychodzić posocznica gruźliczo-gośćcowa, wywołująca zmiany gośćcowe, jest według Lewkowicza ser gruźliczy zespołu pierwotnego czy też zmian później- szych zawierający tuberkulokokoidy. [więcej w: gemfibrozyl, zoz ursynów, laserowe usuwanie przebarwień ]

Tags: , ,

No Responses to “GRUZLICA A GOŚCIEC”

 1. Malwina Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 2. Dorian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: produkty bio[...]

 3. Yellow Menace Says:

  Używam kwasu w kapsułkach

 4. Remigiusz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usg piersi opole[...]

 5. Bruno Says:

  Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: gemfibrozyl laserowe usuwanie przebarwień zoz ursynów