rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Oceniliśmy ryzyko inwazyjnej aspergilozy według genotypów PTX3 biorcy lub dawcy przez oszacowanie skumulowanej częstości występowania infekcji wśród biorców przeszczepów w 24 miesiące po transplantacji. Kilka SNP u dawców wiązało się z ryzykiem inwazyjnej aspergilozy u biorców. Nie zaobserwowaliśmy związku między SNP u biorców a ryzykiem zakażenia (Tabela Spośród tych SNP jedynie + 281A / G, + 734A / C (D48A) i + 1449A / G pozostały w znacznym stopniu związane z inwazyjną aspergilozą po korekcie w przypadku wielokrotnego testowania. Skumulowana częstość inwazyjnej aspergilozy wśród pacjentów z + 281A / G i + 1449A / G wyniosła 37% dla genotypu GG i 14% dla genotypów AA i AG łącznie (P <0,001; skorygowana P = 0,002) (Figura 1A); skumulowana częstość inwazyjnej aspergilozy wśród pacjentów z + 734A / C wyniosła 34% dla genotypu AA i 14% dla genotypów AC i CC łącznie (P <0,001; skorygowany P = 0,005) (rysunek 1B). Analiza nierównowagi sprzężeń między markerami wykazała istnienie trzech odrębnych bloków sprzężeń i nierównowagi (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Analiza haplotypów wykazała, że brak haplotypów donorowych TA (blok 1), AA (blok 2) i AC (blok 3) wiązał się ze zwiększonym ryzykiem infekcji wśród biorców po transplantacji (tabela S4 w dodatkowym dodatku), chociaż skumulowana częstość występowania zakażeń wśród pacjentów z dawcami AC / AC (blok 1) nie różniła się znacząco od częstości występowania wśród pacjentów z dawcami TA / TA, a łączna częstość występowania zakażeń wśród pacjentów z dawcami TG / TG (blok 2) nie była istotnie statystycznie istotna. różni się od częstości występowania wśród pacjentów z dawcami AA / AA (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Jednakże skumulowana częstość zakażenia przeszczepami od dawców blokowych GA / GA (określanych dalej jako h2 / h2) była znacznie wyższa niż w przypadku przeszczepów od dawców AC / AC (h1 / h1) i AC / GA (h1 / h2 ) dawców (37% w porównaniu z 15% i 37% w porównaniu z 14%, odpowiednio, P <0,001; skorygowany P = 0,001); skumulowana częstość zakażenia przeszczepami od dawców AC / GA (h1 / h2) była podobna do tej z przeszczepami od dawców AC / AC (h1 / h1) (P = 0,87) (Figura 1C).
W odniesieniu do rzadkich haplotypów zaobserwowano 18% przypadków inwazyjnej aspergilozy wśród biorców przeszczepów od dawców AA / AA (P = 0,85), natomiast nie zaobserwowano żadnych przypadków wśród biorców przeszczepów od dawców z haplotypem AC / AA (P = 0,31) (ryc. S3 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Analiza wieloczynnikowa asocjacji wariantów dawcy PTX3 z ryzykiem inwazyjnej postaci Aspergillosis wśród biorców przeszczepów w badaniach odkrywczych i potwierdzających
[podobne: zoz ursynów, plan ucieczki cda, pasta lassari ]

Tags: , ,

No Responses to “Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 4”

  1. Antonina Says:

    Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

  2. Jokers Grin Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet logopedyczny[...]

  3. Gabriel Says:

    Mleko krowie jest zdrowe

Powiązane tematy z artykułem: pasta lassari plan ucieczki cda zoz ursynów