rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Inwazyjna aspergiloza może rozwinąć się jako powikłanie u 5 do 15% pacjentów poddawanych allogenicznemu HSCT.12-14 Przebadaliśmy pacjentów poddawanych HSCT i ich dawcom pod względem polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie PTX3 i oceniliśmy związek zidentyfikowanych SNP z podatnością do inwazyjnej aspergilozy i osłabionej wrodzonej odporności przeciwgrzybiczej. Metody
Pacjenci i procedury badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka biorców przeszczepów w badaniu Discovery. Wszyscy pacjenci dorośli z zaburzeniami hematologicznymi, którzy przechodzili allogeniczne HSCT w Szpitalu Uniwersytetu w Perugii, w Perugii, Włochy, w latach 2003-2011, oraz ich darczyńcy (którzy byli spokrewnieni w 98% przypadków) kwalifikowali się do odkrycia badanie. Spośród 430 transplantacji wykonanych w tym okresie zidentyfikowano 346 par biorcy-dawcy z dostępnymi danymi DNA i danymi pacjenta. Kryteriami wykluczającymi były uczestnictwo w badaniach klinicznych (64 pacjentów), 15 zakażeniach inwazyjnymi pleśniami innymi niż gatunek Aspergillus (12) oraz zakażenie pretransplantacyjne pleśniami (2). Pięćdziesiąt jeden przypadków inwazyjnej aspergilozy sklasyfikowano jako prawdopodobne (u 26 pacjentów) lub udowodnione (u 25 pacjentów), zgodnie ze zmienionymi standardowymi kryteriami z Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Grupy Badawczej Raka-Mysuzy16 (tabela 1). Wśród tych przypadków 9 (18%) wystąpiło w okresie neutropenii i 42 (82%) po wszczepieniu. Procedury przeszczepu przeprowadzono zgodnie z wcześniejszym opisem. Choroba przeszczepu przeciwko gospodarzowi (GVHD) i choroba cytomegalii rozpoznano zgodnie ze standardowymi kryteriami.18,19 Schematy kondycjonowania i profilaktykę opisano w dodatkowym dodatku, dostępnym z pełnym tekstem tego artykułu. w . Badanie zostało zatwierdzone przez Regionalny Komitet ds. Etyki Szpitali Umbria w Perugii, a pacjenci i dawcy udzielili świadomej pisemnej zgody na zbieranie danych, przechowywanie DNA i komórek oraz ich wykorzystanie do celów diagnostycznych i badawczych.
Metody zastosowane w badaniu potwierdzającym (tabela S1 w dodatkowym dodatku) oraz analizy genetyczne i funkcjonalne zostały szczegółowo opisane w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
W analizie zestawu danych dotyczących odkrycia, prawdopodobieństwo inwazyjnej aspergilozy według wariantów PTX3 określono za pomocą metody skumulowanej częstości występowania, a status PTX3 u pacjentów zi bez zakażenia porównywano z użyciem testu Graya. 20 Łączny przypadki zostały obliczone za pomocą oprogramowania R, wersja 2.10.1 (pakiet cmprsk), 21 z cenzurą danych w dniu ostatniej wizyty kontrolnej oraz z nawrotem i śmiercią jako ryzyko konkurencyjne
[więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków, olx pyskowice, centrum cyklotronowe bronowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych AD 2”

 1. Victoria Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: forever aloes[...]

 2. Cool Whip Says:

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

 3. Old Orange Eyes Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia[...]

 4. Anastazja Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 5. Antoni Says:

  [..] Cytowany fragment: szkolenia pierwszej pomocy[...]

 6. Julian Says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: centrum cyklotronowe bronowice olx pyskowice przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków