rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Czy sieci zaangażowań szpitalnych rzeczywiście poprawiają opiekę

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Każdy, kto odgrywa rolę w służbie zdrowia, chce poprawić jakość i bezpieczeństwo naszego systemu dostawy. Niedawno Centra Medicare i Medicaid Services (CMS) opublikowały wyniki Programu Partnerstwa dla Pacjentów (PPP) i świętowały znaczną poprawę wyników pacjentów1. Jednak słabe opracowanie i metody badań PPP w połączeniu z brakiem przejrzystości i rygoru w oceny, utrudnia ustalenie, czy program poprawił opiekę. Takie niedociągnięcia powodują, że nie można uczyć się od wysiłków doskonalących i stłumić postępy w kierunku bezpieczniejszego, bardziej skutecznego systemu opieki zdrowotnej. CMS uruchomił PPP w grudniu 2011 r. Jako współpracę obejmującą 26 sieci zaangażowania szpitali (HEN) reprezentujących ponad 3700 szpitali, starając się zmniejszyć liczbę 10 rodzajów szkód i readmisji. HEN pracują nad identyfikacją i rozpowszechnianiem skutecznych inicjatyw w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów poprzez rozwijanie współpracy w zakresie uczenia się dla swoich instytucji członkowskich i kierują programami szkoleniowymi, aby uczyć szpitale, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo pacjentów. W webcastie z lutego 2013 r. CMS ogłosiło, że stawki wczesnych aborcji zmniejszyły się o 48% wśród 681 szpitali w 20 HEN, a ogólnokrajowa stopa readmisji wszystkich przyczyn spadła z 19% do 17,8%, chociaż nie jest jasne, które HENs zostały uwzględnione dla każdego działania i jakie okresy były okresami przed i po interwencji.1
Liczby te wydają się imponujące, ale biorąc pod uwagę publicznie dostępne dane i podejście CMS stosowane, prawie niemożliwe jest stwierdzenie, czy PPP rzeczywiście doprowadziły do lepszej opieki. Trzy problemy z oceną i raportowaniem wyników przez agencję budzą obawy co do słuszności jej wniosków: słabego projektu, braku prawidłowych wskaźników i braku zewnętrznej oceny partnerskiej do oceny. Chociaż ocena wielu innych programów CMS również nie posiada tego podstawowego poziomu rygoryzmu, biorąc pod uwagę dużą publiczną inwestycję w PPP, szacowaną na mld USD, oraz silne publiczne wnioski na temat jej wpływu, brak wiarygodnych informacji na temat jej skutków jest szczególnie niepokojący. .
Projekt programu poprawy jakości wpływa na naszą zdolność do wnioskowania o korzyściach dla pacjentów. Chociaż poszczególne HENs mogły stosować bardziej rygorystyczne metody, ogólna ocena PPP miała trzy ważne słabości: wykorzystywała projekt przed-pocztowy z tylko pojedynczymi punktami w okresach przed i po, nie miała równoczesnych kontroli i nie określiła pre i okresy a priori. Takie podejście w dużym stopniu zależy od uprzedzeń.2 Kilka ostatnich przykładów sugeruje, że niektóre interwencje w zakresie bezpieczeństwa pacjentów wydają się prowadzić do poprawy, ale nie są bardziej skuteczne niż kontrole. Na przykład ocena wieloskładnikowej interwencji bezpieczeństwa pacjentów w Wielkiej Brytanii z 2011 r. Wykazała poprawę w szpitalach kontrolnych równie silną jak w szpitalach interwencyjnych.3 Bez odpowiedniej kontroli trudno jest stwierdzić, czy zmierzone efekty interwencja faktycznie odzwierciedla tendencje świeckie.
Dostępne są alternatywy, w tym randomizowane lub nawet randomizowane badanie kliniczne. Jeśli takie próby nie byłyby wykonalne, CMS mógł zastosować inne skuteczne metody projektowania, takie jak przerwane badanie szeregów czasowych z równoczesnymi kontrolami
[hasła pokrewne: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, nzoz kraków, chlorella zastosowanie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: chlorella zastosowanie nzoz kraków uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka