rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Badania Forssnera

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Badania Forssnera, chociaż niezupełnie ścisłe, przemawiają za tym, że stwarzając odpowiednie warunki można uniknąć szkodliwego wpływu porodu na gruźlicę płuc, dalszy bowiem przebieg gruźlicy płuc u kobiet, które przebyły ciążę i które nie były ciężarne, jest w badaniach Forssnera mniej więcej jednakowy. Zgadzają się z tym i spostrzeżenia innych autorów świadczące o tym, że śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc, które zachodziły w ciążę, jest o wiele mniej- sza w uzdrowiskach niż poza nimi. Dowodzi to dużego wpływu warunków społecznych na przebieg gruźlicy płuc w ostatnich miesiącach ciąży i w okresie poporodowym. Okoliczność ta nakłada na państwo obowiązek stworzenia w drodze ustawodawczej takich warunków; które by dozwalały ciężarnej chorej na gruźlicę płuc uniknąć szkodliwego działania powyższych czynników. Zatem należy na drodze ustawodawczej otaczać ciężarną, dotkniętą gruźlicą płuc, najtroskliwszą opieką, zwłaszcza w ostatnim okresie ciąży i w okresie poporodowym. Akt porodowy należy ile możności skracać. Należy otoczyć troskliwą opieką także dziecko, tak iżby matka nie potrzebowała karmić sama. To jest jedynie słuszna i godna droga postępowania w każdym przypadku ciąży u kobiety chorej na gruźlicę płuc. Takie postępowanie musi, zupełnie wyrugować inne, bez wątpienia łatwiejsze, które polega na przerywaniu ciąży w początkowym jej okresie, a jest połączone ze zniszczeniem rozpoczynającego się nowego życia. Wskazania do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc ze względu na matkę powstają tylko wtedy, gdy życiu matki grozi wielkie niebezpieczeństwo, które da się usunąć jedynie przez przerwanie ciąży. Takimi wskazaniami są: 1. Przewlekłe suchoty rozpoczynające się. oraz, rozwinięte okazujące wyraźną skłonność do postępu, oraz przebiegające z wyraźnymi objawami toksycznymi; przerwanie ciąży musi być poprzedzone nowoczesnym leczeniem stosowanym w gruźlicy płuc dla zapobieżenia wysiewaniu prątków gruźlicy podczas zabiegu przerywania ciąży; 2. ostre zapalenie serowate – postać gruźlicy, która do niedawna stale kończyła się śmiercią; obecnie poleca się w niej przerywanie ciąży po uprzednim stosowaniu streptomycyny, gdyż takim skojarzeniem udaje się stępić ostrość sprawy gruźliczej i przez to chociażby prze- dłużyć życie; 3. gruźlica płuc, powikłana gruźlicą krtani, nie ustępującą w krótkim czasie przy leczeniu streptomycyną, ciąża bowiem wybitnie pogarsza w takich przypadkach przebieg gruźlicy krtani; natomiast w przypadkach gruźlicy krtani bardzo ciężkich, z daleko posuniętymi zmianami opornymi na leczenie streptomycyną, przerywanie ciąży najczęściej nie tylko chybia celu, ale może nawet przyśpieszyć śmierć. W okresie poporodowym Sergent poleca wytworzenie odmy opłucnej po obu stronach, by tym usunąć szkodliwe działanie rozprostowania się płuc, uciśniętych w końcowym okresie ciąży przez wysoko ustawioną przeponę. [przypisy: gemfibrozyl, zoz ursynów, laserowe usuwanie przebarwień]

Tags: , ,

No Responses to “Badania Forssnera”

 1. Hanna Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 2. Wojciech Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta gliwice[...]

 3. Drugstore Cowboy Says:

  Wszystko na kasę chorych

 4. Krzysztof Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparatura laboratoryjna[...]

 5. Drugstore Cowboy Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 6. Yellow Menace Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe pod mikroskopem[...]

 7. Olivia Says:

  Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: gemfibrozyl laserowe usuwanie przebarwień zoz ursynów